دبستان نورالسماء در جمع برترین های طرح لاله های روشن

دبستان نورالسماء در جمع برترین های طرح لاله های روشن
1401-04-07
725 بازدید

مدرسه نورالسما در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ جزو منتخبین طرح لاله های روشن در سطح شهرستان میبد شد. به همین مناسبت مراسمی از طرف آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد و از مدیردبستان سرکار خانم روستایی زاده و معاون پرورشی سرکار خانم تقی زاده تجلیل به عمل آمد.

مدرسه نورالسما در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ جزو منتخبین طرح لاله های روشن در سطح شهرستان میبد شد.
به همین مناسبت مراسمی از طرف آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد و از مدیردبستان سرکار خانم روستایی زاده و معاون پرورشی سرکار خانم تقی زاده تجلیل به عمل آمد.