نویسنده: روابط عمومی موسسه

دارالقرآن مسجد ابوالفضلی بیده کلاسهای تابستانی خود را با اردوی شاد پایان داد

دارالقرآن مسجد ابوالفضلی بیده درتابستان بابرگزاری کلاس های قرآنی وفرهنگی محیطی آموزشی وبرنامه های شاد  ومتنوع برای قرآن آموزان خود فراهم نمود ودرپایان کلاس ها با اهدای جوایز واردوی شاد…